St.Stephanus - Meppel
Er is een nieuwe website voor de parochie H.Drie-eenheid.

Daarom moet deze website verdwijnen.Synodale Kerk

              Hoe gaat het nu verder?

Voortgang verbouwing hal / voorzaal

In de week na Pasen wordt er weer volop gewerkt aan de verbouwing van de hal en de voorzaal van de St.Stephanuskerk.

Zo wordt er o.a. een wand in de hal geplaatst.Sloopwerkzaamheden hal/voorzaal begonnen

Het voorbereidende werk voor het samenvoegen van de hal en de voorzaal is begonnen. Een deel van de muur, van de kastenwand en de deur van de voorzaal worden gesloopt, zodat er één grote ruimte gaat ontstaan waarin we elkaar kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken na een viering op zondagochtend.


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

online-vieringen in onze parochie zijn te volgen via ons

of via

logo synodale weg

De Tip

St.Stephanuskerk
(noodkerk)
De Tip
1861 - 1866

©   RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel             1861-2022

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Christoffel
St.Corona
St.Maartin
St.Maria Magdalena
St.Nicolaas
St.Pellegrinus of Peregrine
St.Petrus en St.Paulus
St.Joris
St.Stephanus
St.Tarcisius
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

ABC van katholieke termen
Agapè-viering
Boeken van de Bijbel
Een kijkje in onze kerk
Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
10 geboden voor het milieu
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
40 jaar D.O.L.P.
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

Bijzondere Bisschoppensynode
    over het Amazone-gebied 2019

Bijzondere Bisschoppensynode
    een synodale kerk     2021-2023

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
De figuren van de Kerststal
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze

 

Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk
Ziekenzalving

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
  Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
 
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
AVG-beleid in de parochie
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tips 

 

wanneer u Adobe Reader niet
op uw pc heeft staan, kunt u
het hier gratis downloaden
  klik
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan
deze website wellicht niet
goed werken - gebruik dan
een andere (nieuwere) versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge

Rozenkransgebed == gesproken
 
                    Blijde Geheimen (maandag en zaterdag)
                    Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag)
                    Geheimen van het Licht (donderdag)
                    Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag)