Welkom,

Kijk ook eens helemaal onder aan deze pagina voor allerlei wetenswaardigheden  

op de website van de Rooms-katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, deel van de parochie Heilige Drie-eenheid in zuid-west Drenthe.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.

St.Stephanus - Meppel
a g e n d a activiteiten klik hier

quote  
De verlossing is gratis

parochie-secretariaat
0522 - 25 27 82

vrijdag
9.30 - 11.30 uur
accolade

tweega medica klik hier Collecte voor door brand getroffen ziekenhuis in Mangochi

De afgelopen zondagen werd er gecollecteerd voor het (deels) door brand verwoeste ziekenhuis in Mangochi in Malawi. Hier werkt de uit onze geloofsgemeenschap afkomstige Annet Hofland. Ook zondag 10 juni wordt hier weer voor gecollecteerd.
Annet verzorgt vanuit Malawi een blog, waarin zij vertelt over het wel en wee van wat zij daar meemaakt.

klik hier Een weblog of blog is een persoonlijk dagboek op een website dat regelmatig wordt bijgehouden.op de ezel Diaconaal jaar geopend tijdens parochiedag Heilige Drie-eenheid

Op de parochiedag in Beilen werd na de viering (en de soep) het diaconaal jaar geopend. Pastor Dorenda Gies gaf een korte uiteenzetting over de werken van barmhartigheid, waarna het logo van de PCI werd onthuld.
Het diaconaal jaar staat in het teken van de kunst van barmhartigheid. klik hier
klik hier Vooraankondiging cursus suÔcidepreventieDorenda Projectkoor voor de installatieviering van pastoor Wellen

Zondag 16 september wordt pastoor Wellen geÔnstalleerd in onze parochie. Voor deze viering willen we weer een projectkoor in het leven roepen.
U kunt nu zich alvast aanmelden. Alle stemgroepen zijn welkom.

klik hierJan Benoeming voor pastor Van Beek

Zondag 27 mei werd bekend gemaakt dat pastor Jan van Beek, echtgenoot van pastor Dorenda Gies, een part-time betrekking krijgt in de Pax Christi-parochie in noord-west Friesland.
Daarnaast heeft hij een part-time baan in de Zalige Titus Brandsmaparochie in Friesland.
In de achter ons liggende periode is pastor Van Beek regelmatig voorgegaan in onze parochie.Dorenda Ook pastor Gies vertrekt

Aan het eind van de viering op 1e Pinksterdag werd bekend gemaakt dat pastor Dorenda Gies na tien jaren onze parochie gaat verlaten.
Met ingang van 1 oktober a.s. heeft zij een nieuwe zending in Noord Friesland, in de parochie Jacobus de Meerdere in de plaatsen St.Annaparochie, Dronrijp, Franeker, Harlingen en op Terschelling en Vlieland.

klik hier


vruchten van de geest Pinksteren: vruchten van de Geest

Tijdens de viering op 1e Pinksterdag werd verteld over de vruchten van Geest. Kinderen hadden op vruchten geschreven waar ze soms wel wat hulp bij konden gebruiken. Deze vruchten werden door de kinderen in dezelfde boom gehangen waarin ze met Pasen bladeren hadden opgehangen met daarom dingen die zij voor een ander konden doen.
klik op de foto
Een monumentje op Begraafplaats Hesselingen

klik hier Doodgeboren kinderen en kinderen, die ongedoopt overleden mochten vroeger niet in "gewijde grond", dus op de katholieke begraafplaats of het kerkhof begraven worden. Ze werden "onder de heg" begraven.
Om dit leed enigszins te verzachten wordt op op de RK Begraafplaats Hesselingen een monumentje voor deze kinderen en hun nabestaanden gebouwd. Er wordt aan gewerkt, maar het is nog niet helemaal af.


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi klik hier

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

    snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind laten dopen

ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen voor de kerk

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

    jongerensynode 2018    
over jongeren
geloof en roeping synode

klik hier

Paus Franciscus:
internet is
een geschenk van God
maar ook een grote
verantwoordelijkheid

bewust consumeren

klik hier

douchen

klik hier klik hier
Kerken, landbouw
en Laudato sŪ

Zuideinde

St.Stephanuskerk
Zuideinde
1866 - 1961

maak er een punt van
rkk-avg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2018

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
De liefde (1.Kor.13)
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
H.Christoffel
H.Pellegrinus of Peregrine
H.Petrus en H. Paulus
H.Tarcisius
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
St.Joris
St.Stephanus
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

AgapŤ-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieŽn
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
Geen parochiekroniek
Internet
Kroniek van
          een verdwenen parochie

Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze

Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
      Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Sacramentsdag
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid
Privacyverklaring parochieklik hier

computer-tips
wanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge