Welkom,

 
op de website van de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, deel van de parochie Heilige Drie-eenheid.
Zondags is er een viering om 10.00 uur in onze parochiekerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel.
Klik in de menubalk op Vieringen voor een overzicht.
Elke eerste zondag van de maand kunt u na afloop van de viering napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Aan het begin van elke maand is er ook een KinderWoordDienst, waarin de kinderen op een aangepaste manier uitleg krijgen van wat de "grote mensen" te horen krijgen tijdens de vieringen.

klik hier klik hier De Nederlandse bisschoppen:
Steun Giro 555 Slachtoffers hongersnood Afrika


klik hier

Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.klik hier

Nederlandse bisdommen worden toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria

Op zaterdag 13 mei a.s. is het precies 100 jaar geleden dat Maria in Fatima voor het eerst verscheen aan drie herderskinderen.

Op 13 mei a.s. worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. klik hierKennismakingsviering met de jongens en meisjes, die hun 1e H. Communie gaan doen

Tijdens de viering op 12 maart stelden de kinderen die op 14 mei hun 1e Communie gaan doen zich voor en vertelden o.a. waar ze het liefst mee speelden. Daarna plaatsten zij hun foto bij de berg, waar Jezus was verschenen.

Na afloop van de viering was er voor hen en hun ouders een rondleiding door de kerk. Zo zagen zij zaken, die ze anders niet zo snel te zien krijgen.17.000 reacties op SILA-internetconsultatie

Begin dit jaar werd u opgeroepen te reageren - via een internetconsultatie - om te voorkomen dat het SILA geen gegevens meer van de overheid zou ontvangen voor de ledenadministratie. klik hier Bijna 17.000 reacties kwamen hier op binnen en daarmee kreeg deze internetconsultatie de meeste reacties ooit.40-dagentijd 2017

klik hier Vastenboodschap van paus Franciscus:
                              "Het Woord is een gave. De ander is een gave."
klik hier

Ook dit jaar wordt u weer een gratis digitale retraite voor de 40-dagentijd aangeboden. Elke dag ontvangt u dan een e-mail met suggesties voor gebed en meditatie.

klik hier Vasten via je ecologische voetafdruk


Soepmaaltijd: twee vliegen in een klap

Steun de vastenactie en beleef tegelijkertijd ook een moment van verbinding en ontmoeting met elkaar tijdens de soepmaaltijd op donderdag 30 maart a.s. in de benedenzaal van de St.Stephanuskerk in Meppel.
Aanmelden kan via de lijst op het prikbord in de hal van de kerk of via info(a)rk-parochies.nl.

vervang (a) door @
dit is een anti-spam-maatregelHjp2 Passion-activiteit voor jongeren: van passie naar actie

The Passion komt naar Leeuwarden! Een goede gelegenheid om ook stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En . . . om in contact te komen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie.
Naar The Action als voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop.

klik op de afbeelding om verder te lezen


klik hier

Retraiteavonden in monastieke stijl voor de veertigdagentijd

Elke week in de Veertigdagentijd wordt er in de RK kerk Sint Willibrord Beilen een retraiteavond in monastieke stijl gehouden. Op deze avonden mogen we op een eeuwenoude wijze onszelf en de ander verrijken door ontmoeting, samen eten en gebed. Dit alles in een sfeer van rust, stilte en inkeer.
De retraiteavonden staan open voor iedereen.
klik hier


Bijbeltekst voor vandaag

kerkbubi klik hier

St.Stephanuskerk
Comm. de Vos van Steenwijklaan
2007 - heden

St.Stephanus - Meppel

A G E N D A

ACTIVITEITEN klik hier

Parochie-Secretariaat

elke dinsdag en vrijdag
9.30 - 11.30 uur

26 maart
zomertijd zomertijd

Paus Franciscus
vraagt ons te bidden
voor vervolgde christenen

maak er een punt van
Hjp2

De (ecologisch) kruisweg
aan de hand van
H.Johannes Paulus II klik hier

De Tip

St.Stephanus(nood)kerk
De Tip
1861 - 1866

Zuideinde

St.Stephanuskerk
Zuideinde
1866 - 1961

Groteoever

St.Stephanuskerk
Grote Oever
1961 - 2007

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Copyright © R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus         1861-2017

Kersttijd

Paastijd

Disclaimer

Allerheiligen - 1 november
Allerzielen - 2 november
Avondgebed voor kinderen (oud)
Barka-lied
Engel des Heren
Engelen
Engelen in de Nederlandse taal
Engel met mobieltje
Engel van Reims
Gebed om vrede van St.Franciscus
Gedachtenis- of bidprentje
H. Christoffel
H. Pellegrinus of Peregrine
H. Petrus en H. Paulus
H. Tarcisius
Kerkelijke feestdagen
Kerken
Missen
Noodhelpers
Onze Vader
Rozenkrans - Rozenhoedje
Schietgebedje
Weesgegroet
IJsheiligen
Zegenbede van St.Patrick
Zonnelied van St.Franciscus

Agapč-viering
Een kijkje in onze kerk
Dagelijkse, kleine homilieën
                    van Paus Franciscus

Data kerkelijke feestdagen
Encycliek Lumen Fidei
Encycliek Laudato Si'
geen parochiekroniek
Internet
Pausen
Sociale media
Tot welke parochie hoor ik ?
Tradities
Vreugde van het Evangelie
Vrijwilligers
. . en het meldpunt
        grensoverschrijdend gedrag

 
 
 
Buitengewone Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2014

Algemene Bisschoppensynode
                      over het Gezin 2015

Algemene Bisschoppensynode
                      over Jongeren 2018

ABC v.d. Kersttijd
1e Advent
2e Advent
3e Advent Zondag Gaudete
4e Advent
Adventskrans
Zegenbede voor de Advent
Kerstboom
Kerstmis, waarom 25 december?
Kerststal
Kerststalletjes kijken
Kerst op internet
Kerstgebruiken in Drenthe
Kindje Wiegen
Midwinterhoorn blazen
Maria Lichtmis - 2 februari
Stille Nacht - Heilige Nacht
De vierde wijze


Korte films over sacramenten
Doopsel
Boete & verzoening
Eucharistie
Vormsel
Huwelijk

ABC v.d. Goede Week
40-dagentijd
Aswoensdag
Zondag Laetare
Goede Week
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg (bidden)
Kruisweg aan de hand van
      Paus Johannes Paulus II

Pasen
Beloken Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
 
 
 
Korte films over gebed
Onze Vader
Weesgegroet
Rozenkrans
Getijdengebed
Kruisweg
Bidden met de Bijbel
Aanbidding
 
 

Privacy beleid

Enkele computer-tips
wanneer u Adobe Reader niet op
uw pc heeft staan, kunt u het
hier gratis downloaden
  klik
 
 
bij gebruik van
MS Internet Explorer 6 kan deze
website wellicht niet goed
werken - gebruik dan
een andere versie
of liever nog Microsoft Edge
of gebruik liever Mozilla Firefox of
Google Chrome als internetbrowser
 
niks klik niks klik niks edge