RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Katholieke bond voor ouderen (K.B.O.) Afdeling Meppel


Natuurlijk is de KBO (de Katholieke Bond van Ouderen) is er ook voor de gezelligheid, maar beslist niet alleen daarvoor. De KBO is vooral ook een belangenvereniging die opkomt voor de ouderen in de samenleving. Met name op het gebied van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht.
De afdeling Meppel telt momenteel ruim 190 leden.

KBO Meppel
voorzitter
R.(Ria) Claassen
0522 - 25 26 01

secretaris
A.(Tonnie) Krijnen
0522 - 25 41 59

Het imago van ouderenbonden is vaak een beetje stoffig. Als je jong bent, ben je er zeker niet mee bezig; dat komt wel als je oud bent.
Maar ook de meeste jonge senioren hebben het druk met werk, hobby’s, gezin, enz. Ze passen op de kleinkinderen, fietsen, wandelen en reizen dat het een lieve lust is. En oud is iets wat je pas bent als je boven de tachtig bent denkt men al snel.

Veel van de jongere “ouderen” hebben zelf nog ouders die steeds meer zorg nodig hebben. Met de huidige bezuinigen op pensioenen en op de gezondheidszorg is het nodig dat er mensen zijn die zich inzetten voor deze kwetsbare groep en die proberen de politiek te beïnvloeden.
Daar zijn de verschillende ouderenbonden dus druk mee bezig. U kunt dat regelmatig op de televisie zien of in de kranten lezen. Gelukkig hebben wij al een redelijk groot aantal leden tussen de 50 en 70 jaar, maar om ook in de toekomst sterk te blijven heeft de KBO dringend behoefte aan meer leden.
Wij doen derhalve een dringend beroep op u: wordt ondersteunend lid.

Troef op Tijd
voorzitter
R.(Ria) Claassen
0522 - 25 26 01

A.(André) Klaassen
0522 - 24 40 82


troef

Kaartclub `Troef op tijd'

Er is een kaartclub op dinsdagmiddag in de voorzaal van onze parochiekerk.