RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan Prediker 3

 
Raad van Kerken in Meppel
 
 


In Nederland werd in 1968 de Raad van Kerken opgericht. En ook in Meppel ontstond toen een plaatselijke Raad van Kerken.
Zes kerken waren bij de Raad aangesloten, te weten:

oecume - Protestantse Gemeente te Meppel
- Remonstrantse Gemeente
- Doopsgezinde Gemeente
- Leger des Heils
- Vrije Evangelische Gemeente
- R.K.Parochie (tot 2016 en daarna geloofsgemeenschap) St.Stephanus


Na 50 jaar is besloten de R.v.K. Meppel op te heffen omdat vrijwel alle activiteiten van de raad zijn overgenomen door de individuele kerken.

Een van de belangrijkstre activiteiten was het opzetten van de werkgroep "De arme kant van Meppel". Deze werkgroep gaat zelfstandig door met haar activiteiten.
klik hier

niks