RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Catechese


Wie zich er rekenschap van geeft te behoren tot de levende traditie van de kerk zal beseffen dat men nooit uitgeleerd raakt. Om ons geloof levend te houden zullen wij ons moeten inspannen om het aan elkaar over te dragen. Dit kunnen we doen door regelmatig met elkaar over ons geloof in gesprek te gaan. Hiervoor zijn er in onze geloofsgemenschap verschillende soorten van geloofsverdiepingen en uitwisselingen:Doopcatechese
Als u uw kind in onze parochie wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij de pastor.
De doopvoorbereiding is gezamenlijk voor alle locaties van onze parochie, waarna er in de afzonderlijke kerken wordt gedoopt.


klik hier
Kinderwoorddienst
            4 - 10 jaar

Een keer in de maand wordt er een kinderwoorddienst gehouden tijdens de viering in de kerk

1e H. Communie
S. (Sabine) Wijfjes

Voorbereiding op de 1e Heilige Communie
            groep 4 basisschool

Elk jaar start de werkgroep Eerste Communie met een informatiebijeenkomst voor de ouders en kinderen uit groep 4 van de basisschool. De voorbereiding vindt plaats buiten de schooltijden en onder verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap. Dit om invulling te geven aan onze opdracht om het geloof over te dragen maar ook (om praktische redenen) om de kinderen uit de buitendorpen en wijken de kans te geven deze voorbereiding volledig mee te maken. Kinderen van deze leeftijd, die voorkomen in de ledenadministratie, worden hiervoor uitgenodigd. Ouders kunnen hun kinderen ook zelf aanmelden.


Jeugdcatechese
A. (Annemieke) Gras

Jeugdcatechese
            8- 12 jaar

In oktober 2017 is er een nieuwe catechesevorm van start gegaan. Kinderen die de afgelopen 2 jaar hun 1e communie hebben gedaan zijn hiervoor uitgenodigd. Zij konden zich aanmelden voor deze catechese en daarmee gaven zij aan, minimaal 6 van de 7 bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Met deze vorm van catechese hebben we een manier gevonden om kinderen van alle leeftijdsgroepen op hun eigen niveau te vertellen over het geloof. Daarnaast kunnen zij dit delen met leeftijdsgenoten.
Op 7 zondagen komen we tijdens de viering een uurtje bij elkaar. Door het jaar heen zijn themaís gekozen die bij dat moment passen, gecombineerd met mooie verhalen uit de bijbel, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament.

Data en thema's: klik hier


Jongerencatechese
S. (Sabine) Wijfjes

Jongerencatechese
            vanaf de brugklas

Na de basisschool kunnen jongeren mee gaan doen aan een catechesegroep. In onze geloofsgemeenschap loopt het project twee jaar. Elke twee jaar start er een nieuwe groep. Alle kinderen die voorkomen in de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap worden hiervoor uitgenodigd. Ouders kunnen hun kinderen ook zelf aanmelden. Na deze twee jaar maken de jongeren individueel de keuze om wel of niet mee te doen aan de voorbereiding op het H.Vormsel. Op initiatief van de jongeren komt deze groep ook later nog een aantal keren per jaar bij elkaar.


Gespreksgroep 50+
verder Sinds een aantal jaren is er in onze geloofsgemeenschap een gespreksgroep 50+. Deze groep komt een aantal keren per jaar bij elkaar. In de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die een relatie hebben met geloofsvraagstukken.