RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Katholieke Basis School De Plataan

schoologo IEDEREEN HEEFT TALENT
DE GROEI BEPAALT DE WEG


Contactgegevens:
Vledderstraat 3
7941 LC   MEPPEL
0522 - 25 10 25klik hier


St.Stephanusschool
Sinds 1951 is er in Meppel een eigen katholieke school, Toen nog een lagere school.
Aanvankelijk was de school gehuisvest op diverse locaties in Meppel. O.a. in het parochiehuis achter de kerk aan het Zuideinde en aan de Akkerstraat. Later in een eigen gebouw aan de Timorstraat met de speelplaats aan de Noteboomstraat

Mgr.Niermanschool
In 1968 werd de St.Stephanusschool opgeheven en de Mgr.Niermanschool nam haar plaats in. Het volgende jaar werd een nieuw gebouw vlak bij de nieuwe kerk aan de Kinkhorststraat betrokken. In 1981 ging een R.K.-kleuterschool van start in de Marijkeschool aan de Dirk Jakobsstraat. Toen in 1983 het schoolgebouw aan de Kinkhorststraat was vergroot werd de kleuterschool opgenomen in de Mgr.Niermanschool en in 1987 werd het schoolgebouw nomaals vergroot met een gemeenschapsruimte.
Maar rond de eeuwwisseling was de school echt uit zijn jasje gegroeid. Er moest gezocht worden naar andere huisvesting.

De Plataan
Na jarenlang politiek ge-touw-trek is de school sinds het schooljaar 2014/2015 gevestigd in het cultureel centrum "De Plataan" aan het Vledder in Meppel. De naam werd gewijzigd in: "K.B.S. De Plataan". Op 3 december 2014 werd de nieuwe naam van de school onthuld.Katholiek onderwijs

Een school voor katholieke leerlingen, die over de hele stad Meppel verspreid wonen en ook andere scholen dichter bij huis vinden. Dat betekent dat katholieke ouders heel bewust kiezen voor onze school. Maar ook niet-katholieke kinderen zijn welkom op deze school, als de ouders instemmen met onze doelstelling en uitgangspunten.
Die ouders kiezen voor onze school om de kwaliteit van het onderwijs of het pedagogisch klimaat, de veiligheid en geborgenheid die kinderen er vinden.

De school staat open voor contacten met de geloofsgemeenschap St.Stephanus. De pasto(o)r komt regelmatig in alle groepen van de school. Een aantal keren per jaar vinden er school/gezinsvieringen op een door-de-weekse dag plaats.