RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
FinanciŽn
 

geld De belangrijkste inkomstenbron van onze parochie is de kerkbijdrage. U zou het kunnen vergelijken met de contributie die betaald wordt als u lid bent van een vereniging. Het verschil met een gewone contributie is dat de hoogte van de kerkbijdrage niet door de kerk wordt vastgesteld, maar dat u gevraagd wordt naar draagkracht te geven. Van ieder kerklid, dat een eigen inkomen heeft, wordt verwacht een bijdrage te geven aan de parochie. Het parochiebestuur gaat nog steeds uit van het standpunt dat u op basis van vrijwilligheid uw bijdrage bepaalt. Een algemene richtlijn daarbij is: 1% van uw netto inkomen.
tarieven
Andere inkomstenbronnen zijn de wekelijkse collectes en de tarieven voor speciale vieringen e.d.

kerkbalans


Actie Kerkbalans
Al vele jaren wordt in onze geloofsgemeenschap de Actie Kerkbalans gehouden. Elk jaar wordt in de tweede helft van januari door een vrijwilliger een enveloppe bij u afgegeven, waarin u gevraagd wordt op te geven hoeveel u financieel wilt bijdragen in het komende jaar. Waar het bij de Actie Kerkbalans om gaat is het benadrukken van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ons als parochianen bij de eigen geloofsgemeenschap, ůůk in financieel opzicht. Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans steunt u het werk van onze geloofsgemeenschap en daarmee de gehele kerkgemeenschap. We zijn samen kerk en hebben de kerk nodig om erin te kunnen samenkomen: om onze zondag te vieren, om te dopen, te vormen, te rouwen en te trouwen. De kerkbijdrage is nodig voor het kunnen betalen van alle kosten zoals personeelskosten, kosten van de gebouwen etc.

anbi


Iedere parochie is per 1 januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (A.N.B.I.). De A.N.B.I. - status brengt voordelen met zich mee. Iemand, die een schenking of een gift doet aan een A.N.B.I. kan het bedrag van zijn/haar schenking of gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting.

Iedere A.N.B.I. is verplicht verschillende gegevens te publiceren. De gegevens van de St.Stephanus uit Meppel vindt u hier.

U kunt met uw kerkbijdrage ook belasting besparen verder

Betalingen:
Rabo: NL89 RABO 0371875889
ING: NL68 INGB 0650613783

A.N.B.I. nummer: 824247991