RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
PCI          ofwel: de ParochiŽle Caritas Instellingcaritas Diaconie en Caritas: twee verschillende woorden voor dezelfde boodschap, waar wij als christenen aan werken: aan barmhartigheid en gerechtigheid, aan het omzien naar mensen, vooral naar mensen die het minder getroffen hebben in onze samenleving.
Kortom: Dienstbaar zijn aan de samenleving.
Binnen dit werkveld vallen alle activiteiten die in of door onze parochie worden uitgevoerd voor de kansarmen in onze samenleving.
In vroeger jaren was de caritas (diaconie) in een parochiegemeenschap een belangrijke werkgroep. Mensen die dit nodig hadden konden rekenen op financiŽle steun (armenzorg). Naarmate de sociale voorzieningen in Nederland beter geregeld werden verloor de parochiŽle caritas haar bestaansrecht. De laatste jaren bemerken we dat het woord ARMOEDE een nieuwe inhoud heeft gekregen in onze moderne welvaartsstaat, waarbij kerken een rol spelen. Zeg maar geruist: een steeds grotere rol gaan spelen.

Caritas = diaconie
Je zou kunnen zeggen dat de PCI de bestuurlijke organistatie is binnen onze parochie en de lokale Werkgroep Diaconie handen en voeten geven aan het werk dat gedaan moet worden binnen elke geloofsgemeenschap.Lees hier het jaarverslag over 2020 klik hierParochiŽle Caritas Instelling voor
Meppel - Hoogeveen - Beilen

Het telefoonnummer voor hulpvragen is: 0622533295
Spreek uw boodschap in dan bellen wij u terug
Natuurlijk kunt u ons ook mailen:
pci(a)parochie-drieeenheid.nl*

Er wordt natuurlijk vertrouwelijk met uw informatie omgegaan

Het banknummer is: NL90 INGB 0002944290

Het ANBI-nummer: 825793099

De PCI kan haar werkzaamheden verrichten door inkomsten uit collectes en giften
Uw giften aande PCI zijn aftrekbeear voor de belasting

* vervang (a) door @
dit is een anti-spammaatregel

Werkgroep Diaconie
St. Stephanus
p/a Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7942 XK Meppel
Werkgroep Diaconie

Deze groep organiseert de jaarlijkse advents- en vastenmaaltijden. Daarnaast regelt zij de inzameling van goederen voor de Voedselbanken en zorgen voor een kerstpakket als het nodig is.