RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Nieuwe Oecumenische Gemeente - Meppel

niks
De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit de oecumenische wijkgemeente "Het Erfdeel" in de wijk Oosterboer, waaraan werd deelgenomen door de Doopsgezinde, Gereformeerde, Hervormde, Remonstrantse en Rooms-Katholieke parochie in Meppel.

De NOG Meppel is een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.
Elke zondagmorgen 11.00 uur houden we onze viering in de DoRekerk aan de Vledderstraat 20 in Meppel. Naast fysieke vieringen hebben we een livestream en kerktelefoon. Bovendien kunt u nadien terugkijken of terugluisteren.

klik hier