RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Het Erfdeel - Oecumenische wijkgemeente

niks
Aan de oecumenische wijkgemeente "Het Erfdeel" in de wijk Oosterboer wordt deelgenomen door de Doopsgezinde, Gereformeerde, Hervormde, Remonstrantse en Rooms-Katholieke kerk. Daarnaast participeert een groep anders-gebondenen: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van de deelnemende Meppeler kerken. Vanuit onze geloofsgemeenschap heeft een afgevaardigde zitting in het dagelijks bestuur van "Het Erfdeel". Een katholieke voorganger gaat enkele keren per jaar voor in een viering.
De vieringen vinden plaats iedere zondag om 10.00 uur in het Erf.

klik hier Het Erfdeel
Atalanta 2
7943 TA   MEPPEL