RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Beheer en Middelen
 

Ledenadministratie
Onze parochie en onze geloofsgemeenschap willen graag beschikken over een goede ledenadministratie. Dat is in het belang van de parochie en onze geloofsgemeenschap, maar ook in het belang van alle parochianen. Veel veranderingen worden via de SILA (Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie) doorgegeven.
Maar gegevens van nieuwkomers worden alleen doorgegeven als ook hun vorige parochie aangesloten is bij dit ledenadministratiesysteem. Kinderen, die geboren worden, moeten echter door de ouders zelf bij de administratie worden aangemeld. Bijvoorbeeld door een geboortekaartje naar de parochie te sturen:
St.Stephanuskerk, Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel
leesverder
Geef elke wijziging, ook als u zich wilt uitschrijven, door
aan de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap.


FinanciŽn
Zoals elke parochie hebben ook wij geld nodig voor het betalen van salarissen en onderhoud van gebouwen, pastorale kosten, afdracht aan het bisdom en nog veel meer.
Wij, als geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel, doen ook mee met de jaarlijkse actie Kerkbalans, aan het begin van het jaar. Deze actie vormt samen met de collectes de belangrijkste bron van inkomsten van onze geloofsgemeenschap. leesverder
Zie ook de pagina FinanciŽn.R.K. Begraafplaats
De St.Stephanusparochie in Meppel kreeg in 1873 de beschikking over een eigen begraafplaats. Deze is gelegen aan de rand van het park Hesselingen in Meppel. Deze begraafplaats maakt nog steeds deel uit van onze parochie.
De mogelijkheid bestaat een graf of een urnengraf te reserveren. begraafplaats
De begraafplaats wordt onderhouden door vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

Schoonmaak
M. (Marian) Jansen

Interieurverzorging kerk
Een gebouw, dat gebruikt wordt, moet regelmatig schoongemaakt wqorden. Elke week gaat een aantal vrijwilligers aan de slag om er voor te zorgen dat onze kerk er weer netjes uitziet bij de volgende eredienst.
Enkele keren per jaar is er een grote schoonmaakbeurt.


Onderhoud kerk
Een gebouw, dat gebruikt wordt, heeft ook onderhoud nodig. Dit gebeurt door een groep mensen, die bij oproep inzetbaar is. Dit gebeurt enkele malen per jaar.
Kleine klussen worden regelmatig uitgevoerd.

Beheer kerkgebouw
H. (Herman) Knape

Beheer kerkgebouw
U kunt bij de beheerder van het kerkgebouw terecht voor het reserveren van de kerkzaal en/of (vergader)ruimte. Uiteraard verwachten we wel dat de ruimte(s) na afloop weer opgeruimd achtergelaten worden.


Drukkers
Een kleine groep vrijwilligers verzorgt al het drukwerk voor onze geloofsgemeenschap.
Zij drukken de boekjes, die tijdens de vieringen worden gebruikt en natuurlijk ook het parochieblad.


Archief begraafplaats
Het archief van onze geloofsgemeenschap en van de voormalige parochie St.Stephanus is de afgelopen jaren in kaart gebracht. Dit archief blijft bewaard binnen onze geloofsgemeenschap.


Vrijwilligerspolis
Het bestuur van de geloofsgemeenschap heeft een verzekering afgesloten voor onze vrijwilligers m.b.t. kleine ongelukjes/calamiteiten.