RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Algemene adressen  

    snel een antwoord


ik wil naar een viering
in de kerk


ik wil mijn kind
laten dopen


ik wil katholiek worden

hoe gaat het bij
de Eerste Heilige Communie


hoe gaat het bij
het H. Vormsel


wij willen trouwen
voor de kerk


Ik wil biechten

        wat kost een bijzondere viering

      hoe kan ik een misintentie opgeven

ziekenzalving - ziekenzegen
ontvangen


thuis de communie
ontvangen


ik wil een pastor spreken

        ik wil me inschrijven

wat te doen bij
overlijden / uitvaart

 
Kerkgebouw
Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7942 XK Meppel
0522 - 25 27 82
Klik op de kaart
voor meer informatie /
routeplannerSecretariaat St.Stephanus - Meppel
mail: rkkerkmeppel(a)parochie-drieeenheid.nl *

Bij het secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van misintenties en verder voor alle (niet-pastorale) vragen, adreswijzigingen, de doop van uw kind en dergelijke.
 
 

Voor antwoorden op vragen
in pastorale zaken
moet u
rechtstreeks contact opnemen
met een van de pastores

en niet mailen naar
het SecretariaatPastores
(mail)adressen en telefoonnummers van de pastores vindt u hier pastoresVoor onverwachte pastorale omstandigheden, denk hierbij aan acute pastorale zorg, melden van een uitvaart en de vraag naar het sacrament van de Zieken kunt u altijd een van de pastores bellen.

In het overzicht staat welke pastor wanneer te bereiken is. Ook wanneer zij hun vrije dag hebben.formulier Locatieraad
p/a: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
        7942 XK Meppel


formulier
Ledenadministratie
mail: ledenadministratie(a)rkkerkmeppel.nl *

Betalingen:
Rabo:  NL89 RABO 0371875889
ING:    NL68 INGB  0650613783

ANBI - nummer: 824247991

engelmobiel


Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Voor hulpvragen bel: 06 -22 53 32 95
Spreek uw boodschap in en dan bellen wij u terug.

Uiteraard kunt u ook mailen:
pci(a)parochie-drieeenheid.nl*

Het banknummer van de PCI is: NL90 INGB 0002944290
Het ANBInummer van de PCI is: 825793099
De PCI kan alleen haar werkzaamheden verrichten
door inkomsten uit collectes en giften.
Webmaster
Heeft u opmerkingen over de website?
stuur een bericht
mail: webmaster(a)rkkerkmeppel.nl *

* vervang (a) door @
dit is een anti-spammaatregel

naar boven