Tarieven voor kerkelijke dienstverlening

2017

 
Viering in de kerk
huwelijk, jubileum of uitvaart
€   400,00
Begrafenis- of crematiedienst  
begraafplaats / crematorium in Meppel
€   300,00
Doop
tijdens eucharistieviering
€     30,00
buiten eucharistievieiring
€     60,00
 
Een dubbel tarief kan van toepassing zijn voor bovenstaande diensten,
indien men de parochie niet of niet voldoende financieel heeft ondersteund
**********
Misintenties
€     10,00
**********

Begraafplaats Hesselingen

Familiegraf
4 personen - 2 x 2 20 jaar
€ 3475,00
Partnergraf
2 personen naast elkaar 20 jaar
€ 2975,00
Dubbelgraf
2 personen boven elkaar 20 jaar
€ 1875,00
2e bijzetting in familiegraf, partnergraf of dubbelgraf
 
exclusief kosten van derden
€   250,00
Enkel graf
1 persoon 20 jaar
€ 1875,00
Kindergraf
20 jaar
€ 1175,00
Urnengraf
maximaal 2 asbussen 20 jaar
€ 1375,00
Nis in urnenmuur
inclusief blanco voorplaat 20 jaar
€   885,00
Bijzetting asbus in bestaand graf, urnengraf of nis in urnenmuur
 
exclusief kosten van derden
€   250,00
Verlenging grafrecht voor 10 jaar
20% van de huidige prijs
Reserveren graf, urnengraf of nis in urnenmuur
10 jaar
€   125,00
Verlenging reservering graf, urnengraf of nis in urnenmuur
10 jaar
€   125,00
**********

St.Stephanuskerk - Meppel

Verhuurtarieven
aan parochianen
aan derden
Parochiezalen per uur
€     10,00
€     15,00
Parochiezalen per dagdeel
€     35,00
€     50,00
Kerkruimte per dagdeel
€     75,00
€   100,00
**********
Koffie / thee per kopje/beker
€       0,30
€       0,50
**********
Overige
Advertentie in parochieblad
1/4 pagina
€     65,00
€     80,00
Advertentie in parochieblad
1/3 pagina
€   100,00
€   125,00
Advertentie in parochieblad
1/2 pagina
€   120,00
€   150,00
Drukwerk Risograph
per master
€       0,70
        plus
per vel papier
€       0,07Disclaimer

niks