RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

Ledenadministratie

post-adres
Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7941 XK MEPPEL

e-mailadres
ledenadministratie(a)rkkerkmeppel.nl

* vervang (a) door @
(dit is een antispam maatregel)

 
 
Parochieadministratie  


Bij de fusie van de parochies uit Meppel, Hoogeveen en Beilen tot de parochie Heilige Drie-eenheid is er voor gekozen om elke geloofsgemeenschap haar eigen (leden)administratie te laten voeren.

Een juiste administratie van onze parochianen is van groot belang voor onze parochie.
En ook voor onze parochianen. Daarom is onze parochie aangemeld bij de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie).
Alle veranderingen bij aangemelde leden worden in Nederland door de gemeentelijke bevolkingsadministratie aan de SILA gemeld. De SILA meldt dan verhuizingen, sterfgevallen, (burgelijke) huwelijken, e.d. aan de parochie/geloofsgemeenschap.
Maar gegevens van nieuwkomers worden alleen doorgegeven als ook hun vorige parochie aangesloten is bij dit ledenadministratiesysteem. Is dat niet het geval dan moet men zich alsnog persoonlijk bij de ledenadministratie van de geloofsgemeenschap aanmelden.
Kinderen, die geboren worden, moeten echter altijd door de ouders zelf bij de parochie worden aangemeld. Natuurlijk mag u dat op een eigen, persoonlijk manier met een eigen bericht (bijv. geboortekaartje) doorgeven aan de ledenadministratie.

voor een aanmeldings- en wijzigingenformulier


Hoe dan ook: als u wilt dat wij er ook voor u zijn, moet u ons daar zelf even een handje bij helpen! Geef dus elke wijziging van de gezinssamenstelling en adres door aan de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap.


Gegevensbescherming

voor het contactformulier
Functionaris Gergevensbescherming
Ledenadministratie

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze FG oefent zijn taken uit met het oog op de zorgvuldige gegevensverwerking van kerkleden zoals opgenomen in de landelijke ledenadministratie van R.-K. parochies. U kunt alleen bij deze functionaris terecht met klachten die betrekking hebben op de ledenadministratie van de parochie.

(Digitaal) Parochieblad

Wanneer u ingeschreven staat bij onze geloofsgemeenschap ontvangt u regelmatig het parochieblad van de Heilige Drie-eenheid. Uiteraard is dat de versie die betrekking heeft op de geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel.
Wanneer u de papieren versie niet (meer) wilt ontvangen, maar het parochieblad liever digitaal leest dan kunt u dit aangeven bij de ledenadministratie. Dan sturen wij u een mailtje wanneer er weer een nieuw parochieblad is verschenen.
 
 

Tot welke parochie behoor ik?
Download voorbeeldformulier voor uitschrijven

Uitschrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk

Sinds 1 maart 2013 hoeft iemand, die de Rooms-Katholieke Kerk wil verlaten, voortaan alleen een brief te schrijven aan de pastoor van de parochie waarin hij of zij woont.

De parochie verwijdert dan de persoonsgegevens uit het eigen bestand en meldt de kerkverlater af bij de SILA.
De nieuwe vorm van uitschrijven heet de zogeheten ‘formele act’. De bisschoppen benadrukken dat een uitgeschreven parochiaan wel formeel lid van de Rooms-Katholieke Kerk blijft.

Wanneer uitschrijven alleen niet genoeg wordt gevonden zal men zich moeten laten ‘ontdopen’. Ook dit kan met een modelformulier bij de parochie waar iemand nu woont. Daarbij is het nodig dat de uitschrijver nauwkeurig aangeeft in welke parochie (naam van de parochie en plaatsnaam) iemand indertijd is gedoopt.
De pastoor van de parochie waar een kerkverlater woont, wijst in een antwoord op de gevolgen van het zich definitief uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Zo mogen mensen niet meer ter communie, bestuursfuncties bekleden, ze mogen geen getuige bij een kerkelijk huwelijk, peettante of peetoom zijn en slechts bij uitzondering krijgen ze een kerkelijke uitvaart.

Ook zal een pastoor iemand uitnodigen voor een gesprek om over de beweegredenen te praten. Als de uitkomst van zo’n gesprek is, dat iemand zich definitief wil uitschrijven, of als iemand na twee weken niet heeft gereageerd, wordt de uitschrijving verwerkt.

Bij ontdopen wordt de pastoor van de doopparochie geïnformeerd, die een aantekening in het doopregister maakt dat de betreffende persoon definitief is uitgeschreven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk.

Procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland