RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Kerkopbouw
 

Een kerk, een geloofsgemeenschap bestaat niet uit de stenen van het kerkgebouw. Nee, kerk zijn de mensen. Ze bestaat pas echt wanneer we levende stenen voor elkaar willen zijn, wanneer we naast de zondagse vieringen ook door de week naar elkaar omzien.

wijkcontact
H.(Harry) Helmich

Werkgroep Wijkcontactpersonen
De leden van deze werkgroep fungeren als aanspreekpunt binnen
onze geloofsgemeenschap. Zowel van u naar de parochie en naar
de geloofsgemeenschap als andersom. Wilt u contact opnemen
aarzel dan niet om de wijkcontactpersonen te benaderen.
En stelt u gerust de vragen die u wilt stellen.
verder Ook kunt u bij de contactpersonen terecht om ziekte, verblijf in
het ziekenhuis en andere bijzonderheden te melden.kopje koffie kopje koffie kopje koffie Koffiedrinken
Na afloop van de viering op de 1e zondag van de maand kunt u samen een kop koffie (of thee) drinken in de hal en de voorzaal van de kerk. Een goede gelegenheid eens nader kennis te maken met uw medeparochianen.Parochieblad
parochieblad Door middel van het parochieblad willen we alle parochianen op de hoogte brengen en houden van het wel en wee binnen onze parochie en binnen onze eigen geloofsgemeenschap.

Website
Naast het parochieblad is deze website een belangrijke bron van informatie voor onze geloofsgemeenschap, maar ook voor allen die zich op de een of andere manier verbonden met ons voelen.


Fotograferen in de kerk
Voor het gebruik in parochiebladen en/of de website worden er soms foto's gemaakt.
Door de invoering van de Europese maatregel AVG is het niet meer toegestaan in onze kerk(en) te fotograferen, film- of video-opnames te maken.
Bij bijzondere gelegenheden zullen speciaal aangestelde fotografen en/of cameramensen opnames maken, die gebruikt kunnen worden voor intern gebruik en voor publicatie in parochieblad of op de website.

Wanneer u niet in beeld wilt komen dan kunt u dit aan hen kenbaar maken.


Live-streaming van vieringen
Regelmatig worden er vieringen vanuit onze kerk uitgezonden via de mediakanalen van onze parochie, hierbij worden de richtlijnen van het bisdom en de AVG strikt in acht genomen.