Algemene Bisschoppensynode 2018 over jongeren, geloof en roeping

In oktober 2018 vindt in Rome een Gewone of Algemene Bisschoppensynode plaats.
Bij de aankondiging van deze synode gaf de Heilige Stoel aan dat het thema de “uitdrukking is van de pastorale zorg van de Kerk voor jonge mensen.”

wimpel


18 februari 2018

danny Paus nodigt jongeren uit om online deel te nemen aan #Presynode2018

Paus Franciscus heeft zondag 18 februari in zijn angelustoespraak alle jongeren uitgenodigd om mee te doen aan een online-overleg in het kader van de voorbereidende bijeenkomst van de komende bisschoppensynode over jongeren. klik hier

26 januari 2018

Danny Hakvoort afgevaardigd naar pre-synode over jongeren

danny In maart 2018 wordt in Vaticaanstad een ‘pre-synode’ gehouden in voorbereiding op de Gewone Bisschoppensynode die in oktober dit jaar plaatsvindt met als thema ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’. Aan deze pre-synode nemen jongeren uit de hele wereld deel. Namens Nederland wordt Danny Hakvoort afgevaardigd door de bisschoppenconferentie. klik hier 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.7 november 2017

R.K. Kerk in Nederland onderzoekt mogelijkheden en kansen voor jongerenwerk in de parochies

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft in een onderzoeksrapport de mogelijkheden en kansen in kaart gebracht voor het jongerenwerk in de parochies. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst die vanuit het Vaticaan is uitgezet voor de klik hier 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.6 september 2017

Synode-generaal: 110.000 respondenten jongerenenquête

klik hier Afgelopen week waren vanuit de hele wereld jongeren bijeen in Rome ter voorbereiding van de synode 2018
                          vragenlijst
Nederlands-talige enquête online
klik hier

In oktober 2018 wordt de 15e Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema 'jongeren'. Aan de bisdommen zijn vragenlijsten voorgelegd, maar minsten zo belangrijk is de vragenlijst, die nu online staat en door iedere jongere kan worden ingevuld.

Foto: youth.synod2018.va

klik hier De kerk wil jullie stem horen, over jullie gevoeligheden en geloof.
Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek.
handtekening
13 januari 2017

LINEAMENTE     =
het voorbereidende document
met suggesties voor onderwerpen

Lineamente ‘Jongerensynode 2018’ vastgesteld

In Rome werd vandaag, in aanwezigheid van twee jongeren, de 22-pagina’s tellende Lineamente gepresenteertd voor de bisschoppensynode in 2018, die gewijd zal zijn aan de gelovige jongeren, in het bijzonder 16- tot 29-jarigen. klik hier10 oktober 2016

Bisschoppensynode 2018

Op 6 oktober 2016 kondigde het Vaticaan aan dat in oktober 2018
weer een Algmene Bisschoppensynode zal worden gehouden klik hier

wimpel


Synode komt uit het Grieks en betekent 'samen op weg' (syn = samen, hodos = de weg). Een synode is een vergadering van o.a. bisschoppen, die de paus adviseert in belangrijke aangelegenheden.
Het is iets anders dan een parlement. In een parlementair debat gaat het om het bereiken van een meerderheid, in een synode probeert men tot een broederlijke consensus te komen, “in alle vrijheid en met respect voor elkaar”. klik hier

wimpel