Algemene Bisschoppensynode 2018 over jongeren, geloof en roeping

In oktober 2018 vindt in Rome een Gewone of Algemene Bisschoppensynode plaats.
Bij de aankondiging van deze synode gaf de Heilige Stoel aan dat het thema de “uitdrukking is van de pastorale zorg van de Kerk voor jonge mensen.”

wimpel


20 januari 2017

De kerk wil jullie stem horen, en over jullie geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek klik hier handtekening

13 januari 2017

LINEAMENTE     =
het voorbereidende document
met suggesties voor onderwerpen

Lineamente ‘Jongerensynode 2018’ vastgesteld

In Rome werd vandaag, in aanwezigheid van twee jongeren, de 22-pagina’s tellende Lineamente gepresenteertd voor de bisschoppensynode in 2018, die gewijd zal zijn aan de gelovige jongeren, in het bijzonder 16- tot 29-jarigen. klik hier10 oktober 2016

Bisschoppensynode 2018

Op 6 oktober 2016 kondigde het Vaticaan aan dat in oktober 2018
weer een Algmene Bisschoppensynode zal worden gehouden klik hier

wimpel


Synode komt uit het Grieks en betekent 'samen op weg' (syn = samen, hodos = de weg). Een synode is een vergadering van o.a. bisschoppen, die de paus adviseert in belangrijke aangelegenheden.
Het is iets anders dan een parlement. In een parlementair debat gaat het om het bereiken van een meerderheid, in een synode probeert men tot een broederlijke consensus te komen, “in alle vrijheid en met respect voor elkaar”. klik hier

wimpel