RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel


Buitengewone Bisschoppensynode over het Gezin
 

In oktober 2013 kondigt Paus Franciscus aan dat hij een een buitengewone, thematische Bisschoppensynode over het gezin bijeen wil roepen. Deze synode krijgt als thema: De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie. Ze wordt gehouden Van 5 tot 19 oktober 2014 in Rome.
Het Einddocument van deze Buitengewone Bisschoppensynode vormt het uitgangsdocument, de zogeheten Lineamenta, voor de ‘Gewone Bisschoppensynode’ die zal plaatsvinden in oktober 2015. De Lineamenta zullen worden toegestuurd aan de Bisschoppenconferenties met het verzoek er hun commentaar op te geven. Op basis van deze commentaren komt het het basisdocument, Instrumentum Laboris, voor de ‘Gewone Bisschoppensynode’ in 2015 tot stand. Deze Buitengewone Bisschoppensynode van oktober 2014 vormt als het ware de opmaat voor de gewone Bisschoppensynode over het gezin. Deze komt in 2015 bijeen en zal definitieve aanbevelingen formuleren. Daaraan voorafgaand vinden eerst nog de Wereld Ontmoetingsdagen voor het Gezin plaats (22-27 september 2015, in Philadelphia).
Uiteindelijk zal de paus een apostolische exhortatie publiceren waarin hij, met behoud van zijn eigen verantwoordelijkheid, de leer van de Kerk rond huwelijk en gezin uiteen zal zetten.

wimpel

Hieronder enkele artikelen die over deze Buitengewone Biscoppensynode zijn verschenen.

De oudste onderaan22 januari 2015

De officiële vertalingen in het Nederlands zijn beschikbaar:


Einddocument van:
De Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode over
‘De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie’
(5 t/m 19 oktober 2014 in Rome)
klik hier


Toespraak van Paus Franciscus ter afsluiting van de synode
(5 t/m 19 oktober 2014)

29 oktober 2014

Officiële Engelstalige vertaling bisschoppensynode gepubliceerd klik hier23 oktober 2014

Paus heeft anker van de kerk gelicht

Deze synode is slechts een, zij het een heel belangrijke, tussenstap in een veel omvattender en langer proces dat pas volgend jaar in oktober in een nieuwe synode zijn beslag moet krijgen. Dan pas, niet eerder, zien we echt helder waar de reuzentanker waarvan Franciscus het anker moedwillig heeft gelicht opnieuw zal aanmeren19 oktober 2014

Mgr. De Korte blikt terug
op de bijzondere bisschoppensynode over huwelijk en gezin
19 oktober 2014

Geen consensus in synode over heikele onderwerpen

Zaterdagavond is het slotdocument van de Derde Buitengewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode gepubliceerd in de oorspronkelijke Italiaanse versie.18 oktober 2014

Slottoespraak paus over verleidingen voor synodevaders

Paus Franciscus heeft zaterdag in zijn slottoespraak tot alle deelnemers van de Derde Buitengewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode gesproken over de verleidingen waaraan de synodevaders waren blootgesteld.
klik hier Hij zei dat naar aanleiding van de meningsverschillen tussen de bisschoppen over de wijze waarop de Kerk zou moeten omgaan met hertrouwd gescheidenen, ongehuwd samenwonenden en personen met homoseksuele neigingen.18 oktober 2014

Synodevaders erkennen de zwaarte van huwelijkstrouw

De synodevaders van de Derde Buitengewone Assemblee van de Bisschoppenconferentie hebben vandaag in een gemeenschappelijke boodschap de hedendaagse problemen voor het huwelijk- en gezinsleven onder woorden gebracht. Zij roepen daarin ook de regeringen en internationale organisaties op “de rechten van het gezin omwille van het algemeen welzijn te bevorderen”.18 oktober 2014

Bisschoppen stemmen homovriendelijk voorstel weg

klik hier Tekstvoorstellen voor een bredere acceptatie van homo’s en hertrouwde katholieken in de rooms-katholieke kerk zijn afgewezen door een meerderheid van de bisschoppensynode. Daarmee zijn de synodevaders niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de meest heikele thema’s van de kerkelijke vergadering.18 oktober 2014

Bisschop De Korte bepleit pastoraat van ontmoeting

In de media is, terecht, veel aandacht voor de spanning tussen de huidige kerkelijke leer rond seksualiteit, huwelijk en gezin én het concrete weerbarstige leven. Voor veel katholieken is een groot deel van de kerkelijke leer over huwelijk en gezin versteend en onbegrijpelijk geworden. De Kerk staat voor de uitdaging om een nieuwe levensnabije taal te vinden.
De Kerk moet bruggen bouwen; geen bruggen naar onvolmaakte mensen opblazen.18 oktober 2014

Kardinaal Eijk dankbaar voor deelname aan synode over het gezin

‘Het is tot nu toe heel intensief geweest en daardoor ook vermoeiend, maar ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van deze synode over het pastoraat van huwelijk en gezin.' klik hier Verder maakte hij duidelijk dat het niet de intentie van de Bisschoppensynode is om de leer van de Kerk over huwelijk en gezin te veranderen, maar dat de synodevaders zich vooral hebben gebogen over de vraag hoe deze leer op heldere en hedendaagse wijze voor het voetlicht kan worden gebracht.16 oktober 2014

Het visioen van de liefde

Een overweging die het (her-)lezen waard is nu de synode over het gezin in volle gang is: het visioen van de liefde.

klik op de afbeelding13 oktober 2014

Bisschoppen milder, maar geen homohuwelijk

In het tussenrapport van de Bisschoppensynode staat dat de Rooms-Katholieke Kerk zich realiseert dat de kerkelijk leiders milder moeten worden over allerlei samenlevingsvormen buiten het huwelijk. Dergelijke verbintenissen en de gevolgen daarvan zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij en daarom moet de kerkvaders zoeken naar 'positieve elementen in onvolmaakte vormen.' Het homohuwelijk blijft echter onaanvaardbaar.12 oktober 2014

Afrikaanse synodevaders kampen met andere problemen

klik hier Vanuit het Westen is er tijdens de gezinssynode in Rome vooral belangstelling voor kwesties als homoseksualiteit en het communieverbod voor hertrouwd gescheidenen. Afrikaanse synodevaders getuigden afgelopen week van hun worstelingen met zaken als polygamie, magie, het overerven van echtgenotes en armoede in families.10 oktober 2014

Tijdens tweede week synode gezin vooral gesprekken in kleinere groepen

Komende week gaan de synodevaders in kleinere groepen dieper in op de onderwerpen zoals die zijn aangestipt in het werkdocument dat als uitgangspunt dient voor deze synode. In dit document zijn onder meer de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt, die eind 2013 zijn rondgestuurd om de pastorale praktijk rondom huwelijk en gezin wereldwijd in kaart te brengen.9 oktober 2014

Kardinaal Danneels wil barmhartigheid en respect voor hertrouwd gescheidenen

klik hier De Belgische Kardinaal Godfried Danneels heeft woensdagmiddag in zijn interventie op de bisschoppensynode over het gezin in Rome gepleit voor barmhartigheid en respect voor katholieken die hertrouwd zijn na een echtscheiding terwijl hun sacramentele huwelijkspartner nog leeft.7 oktober 2014

Franciscus wil ongehuwden hand van mededogen geven

‘Verwacht niet dat we er volgende week uit zijn. Dit wordt een lange synode die waarschijnlijk een jaar duurt. Nu geef ik slechts de eerste push’, zegt Paus Franciscus in een interview met de Argentijnse krant La Nacion.6 oktober 2014

Paus tot synodevaders: neem geen blad voor de mond

“U bent de stem van de lokale kerken”, zei Paus franciscus vanochtend tot de grote groep synodevaders die voorzitters zijn van nationale bisschoppenconferenties. Hij riep allen op open te spreken tijdens de synode. klik hier “Niemand moet zeggen: ‘Dat kan ik niet zeggen, anders zou iemand dit of dat van mij kunnen denken.’”5 oktober 2014

Buitengewone Synode geopend

In Rome heeft Paus Franciscus
de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
geopend.Synodevaders celebreren de eucharistie (foto: Reuters)
 

1 oktober 2014

Ruzie in de kerk?

klik hier Ruziënd rolden enkele kardinalen de afgelopen tijd over straat. Ze verschillen van mening over hoe het moet met de gezinssynode.
Is dat nou zo erg?1 oktober 2014

Nederlandse bisschoppen spreken hun verwachtingen uit

In de aanloop naar de 3e Buitengewone Bisschoppensynode hebben diverse Nederlandse (hulp)bisschoppen hun verwachtingen weergegeven.

klik hier klik hier klik hier24 september 2014

Zondag 28 september dag van gebed voor Synode over het Gezin

Paus Franciscus heeft komende zondag 28 september uitgeroepen tot dag van gebed voor de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die zal plaatsvinden van 5 tot 19 oktober in Rome.19 september 2014

Verwacht geen vuurwerk

De tijden van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) lijken te herleven. Maar we moeten niet denken dat tijdens de synode de deelnemers vechtend over straat zullen rollen en er vervolgens uitkomen met een opzienbarend en definitief antwoord.
klik hier Bovendien is de synode van oktober een voorbereiding op de synode die in 2015 in Philadelphia zal worden gehouden. En uiteindelijk is een synode nog steeds een adviserend orgaan. De paus beslist.18 september 2014

Kasper verbaasd over aanval van medekardinalen

De Duitse kardinaal Walter Kasper verbaast zich erover dat een aantal collega-kardinalen zich zo stellig hebben uitgelaten over de thematiek van de komende synodevergadering. Dat zegt hij in een vandaag gepubliceerd interview met de Italiaanse krant La Stampa.
In een reactie op de twee publicaties zegt Kasper in La Stampa dat God zo barmhartig is dat hij niemand laat vallen en elk mens een nieuwe kans wil geven.
De Duitse kardinaal vraagt zich af of het wel conform Gods barmhartigheid is om hertrouwd gescheidenen de communie te ontzeggen.17 september2014

Harde woorden kardinaal Pell

Volgens de Australische kardinaal George Pell is het uitgesloten dat de Kerk zal toestaan dat gescheiden katholieken die een tweede burgerlijk huwelijk hebben gesloten, te communie mogen.
klik hier Dit schrijft hij in het boek The Gospel of the Family, als antwoord op het voorstel van de Duitse kardinaal Walter Kasper14 september 2014

klik hier Paus huwt samenwonende paren

Paus Franciscus is zondag 14 september voorgegaan in een viering waar 20 koppels elkaar het ja-woord gaven. Onder de jonggehuwden zijn “degenen die al bij elkaar wonen, degenen die al kinderen hebben en zij die in de kerk ontmoet,” aldus het bisdom Rome.
klik hier Met de ceremonie drukt de paus een grotere tolerantie uit op het gebied bestaande samenlevingsvormen dan zijn voorgangers.13 september 2014

“Op synode worden harde noten gekraakt”

Over drie weken gaat in Vaticaanstad de Buitengewone assemblee van de Bisschoppensynode over het gezin van start. “Er zullen harde noten worden gekraakt,” zei katholiek theoloog en Vaticaankenner Paul van Geest zaterdagavond in het RKK-radioprogramma Kruispunt.11 september 2014

Vlaamse reacties op de brief van Mgr Bonny

Hoewel hij de zorg om de kloof die er tussen doctrine en de ‘kerkgemeenschap’ is ontstaan met de bisschop deely rekent de hoofdredacteur van Rorate (België) de meeste analyses en conclusies van de Antwerpse bisschop niet tot de zijne.

Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis kun niet opeens overboord gooien. Wat betekent het bijbelwoord ‘Wat God heeft verbonden, zal een mens niet scheiden’ dan nog. En als het om homoseksualiteit gaat: dat is voor de meeste Afrikanen onaanvaardbaar. Kunnen we de mening negeren van het continent, waar de rooms-katholieke Kerk op dit moment het snelst groeit?
Een reactie op de “historische”, en “moedige” brief van bisschop Bonny van Antwerpen.klik hier

8 september 2014

Wereldwijde gebedsdag voor het gezin

Paus Franciscus heeft zondag 28 september uitgeroepen tot wereldwijde gebedsdag voor het gezin. De paus maant parochies uit de hele wereld aan om dan tijdens de weekendvieringen te bidden voor de gezinnen en het welslagen van de bisschoppensynode over het gezin.

Bron: Kerknet6 september 2014

Veel bijval voor bisschop Bonny

klik hier Bisschop Johan Bonny van Antwerpen heeft in België veel positieve reacties gekregen op zijn twee dagen geleden gepubliceerde pastorale document over de komende synodes over gezinsethiek.5 september 2014

Amerikaanse Katholieke krant roept op tot boycot gezinssynode

klik hier De Amerikaanse krant The Remnant is een online petitie gestart tegen de bisschoppensynode over het gezin. De synode wordt volgende maand in Rome gehouden en bespreekt pastorale uitdagingen voor huwelijk en gezin binnen de context van evangelisatie.4 september 2014

Antwerpse bisschop kritiseert pausen over seksualiteit

Op persoonlijke tite; schreef de bisschop van Antwerpen het artikel Synode over het gezin. Verwachtingen van een diocesane bisschop. ‘Ik heb steeds weer moeten vaststellen hoe belangrijke vragen rond relatie, seksualiteit, huwelijk en gezin een bijzonder conflictueus veld in de kerkgemeenschap vormden,’ schrijft de bisschop. Dat leidde volgens hem tot ‘een groeiende kloof tussen het morele onderricht van de Kerk en het morele inzicht van de gelovigen’.26 juni 2014

Werkdocument Buitengewone Synode gepresenteerd

In Rome is het werkdocument (Instrumentum laboris) gepresenteerd van de Derde Algemene Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode.
Het Instrumentum laboris is toegestuurd aan alle deelnemers van de komende synode: de voorzitters van de bisschoppenconferenties, de leiders van de oosters-katholieke kerken, drie leden van religieuze instituten en de hoofden van departementen van de Romeinse Curie.24 juni 2014

Kardinaal Eijk in oktober naar Buitengewone Synode

Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal als voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie deelnemen aan de Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode over het Gezin.19 februari 2014

Theoloog van barmhartigheid spreekt kardinalen toe

Op 20 en 21 februari 2014 komt het College van Kardinalen in Vaticaanstad bijeen voor een tweedaagse vergadering ter voorbereiding van de Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode over het gezin. De ‘kerkprinsen’ zullen worden toegesproken door onder anderen de Duitse kardinaal Walter Kasper, de "kardinaal van de barmhartigheid".14 november 2013

Bisschoppen sturen vragenlijst synode naar pastorale teams parochies

klik hier De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft eergisteren de vragenlijst van het Vaticaan besproken met betrekking tot de voorbereiding van de Derde Buitengewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode in oktober 2014 in Rome.
klik hier Besloten is de vragen op korte termijn naar de pastorale teams van de parochies te sturen, “met het verzoek een beeld te geven van wat er in de parochies speelt met betrekking tot huwelijk en gezin”.5 november 2013

Bisschoppensynode presenteert vragenlijst over gezin en huwelijk

Het Vaticaan heeft vandaag het voorbereidingsdocument voor de komende Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode gepresenteerd. Deze kerkvergadering vindt van 5 tot 19 oktober 2014 in Vaticaanstad plaats.
Het document geeft een overzicht van de kerkelijke leer over huwelijk en gezin en bevat een lijst met 39 vragen over gezinspastoraal en seksuele moraal. Deze enquête is volgens de Vaticaanse persdienst naar alle bisschoppenconferenties gestuurd met het verzoek deze zoveel mogelijk te verspreiden.9 oktober 2013

Paus houdt Buitengewone Bisschoppensynode over het gezin
klik hier
Paus Franciscus roept van 5 tot 19 oktober 2014 een Buitengewone, thematische Bisschoppensynode over het gezin bijeen. De synode krijgt als thema: 'De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie.'
Met zijn beslissing voor de convocatie van een Buitengewone vergadering van de Synode maakt de paus volgens de persdienst van het Vaticaan duidelijk dat hij het wereldepiscopaat wil betrekken bij zijn plannen voor de hervorming van de Kerk.


klik hier


wimpel

Synode komt uit het Grieks en betekent 'samen op weg' (syn = samen, hodos = de weg). Een synode is een vergadering van o.a. bisschoppen, die de paus adviseert in belangrijke aangelegenheden. Het is iets anders dan een parlement. In een parlementair debat gaat het om het bereiken van een meerderheid, in een synode probeert men tot een broederlijke consensus te komen, “in alle vrijheid en met respect voor elkaar”.

wimpel