Isidorus van Sevilla
(Cartagena, 560 -
Sevilla, 4 april 636)
was aartsbisschop
van Sevilla en
encyclopedieschrijver

Isidorus werd
heilig-verklaard
in 1598

In 1722 werd hij
verheven tot
kerkleraar

St. Isidorus
is vanwege zijn
encyclopedisch
werk de
beschermheilige
van
de catalogus
de encyclopedie
en sinds 2005
de patroon
van het internet

Zijn feestdag is
4 april

 
Paus Franciscus over het internet


"Internet is een geschenk van God, maar
                                                . . . . . verspil je tijd niet"


Paus Franciscus is van mening dat het internet mensen met elkaar verbindt en noemt het daarom "een geschenk van God".
Goede communicatie kan ons dichter bij elkaar brengen, zorgt ervoor dat we elkaar beter leren kennen en laat ons uiteindelijk uitgroeien tot een eenheid. Het internet in het bijzonder biedt kansen voor ontmoetingen en solidariteit.

De Paus waarschuwt echter wel dat het niet genoeg is om alleen een voorbijganger te zijn op de "digitale snelweg".
Online connecties moeten uitmonden in ontmoetingen, echte ontmoetingen. De communicatie gaat soms te snel, zodat er geen tijd meer is voor reflectie en beoordeling. Daarnaast zou men op internet sneller geneigd zijn de mening van anderen te negeren. Internet is ook om naar anderen te luisteren. Pas dan kunnen we elkaar leren kennen.

De paus waarschuwde tijdens een openbare audientie om niet te veel tijd te verspillen op het internet, aan smartphones en tv. "Ons leven bestaat uit tijd, en tijd is een geschenk van God." Het is dus belangrijk dat die tijd op een goede en vruchtbare manier wordt besteed.


Acht tips van Ignatius om gezond te internetten klik hier