RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
St. Pellegrinus
 

St Pellegrinus, of Peregrine, is de beschermheilige voor mensen die onder andere lijden aan kanker, spataderen en andere chronische ziekten.

G E B E D     T O T     S T.   P E L L E G R I N U S

O grote St. Pellegrinus, u wordt genoemd:
- De Machtige - De Wonder-Werker -
Vanwege de vele wonderen die u van God hebt ontvangen voor degenen die een beroep op u deden.
Vele jaren droeg u in uw eigen lijf de kanker, die elke vezel van het lichaam vernietigde.
U hebt de bron van alle genade aangeroepen, toen de macht en de kennis van de mens niet meer voldoende waren.
U zag hoe Jezus van Zijn Kruis kwam
om u aan te raken en te genezen.
Ook wij vragen aan God en Zijn Moeder Maria de genezing van de zieken, die we aan u toevertrouwen.

(Pauzeer hier en noem in stilte de namen van de zieken voor wie je bidt)

Op deze manier geholpen door uw krachtige voorspraak, zingen we nu en tot in alle eeuwigheid voor God, een lied van dankbaarheid voor zijn grote goedheid en genade.
Amen.

Hij werd rond 1265 geboren in Noord-ItaliŽ in Forli. Zijn ouders waren welgesteld. In die tijd bevocht men in Forli alles wat met kerk en geloof te maken had.
Om hier een einde te maken, stuurde de paus St. Philip Benizi naar deze stad, om te preken en de bewoners te bekeren tot God.
Maar Pellegrinus met zijn bende onruststokers verjoeg hem. Pellegrinus sloeg St. Philip zelfs in het gezicht, waarop St. Philip hem zijn andere wang toekeerde en hem vergaf.

Hierop betuigde Pellegrinus zijn spijt en keerde zich af van zijn vrienden.
Hij begon veel te bidden en op een keer verscheen Maria der Sevieten aan hem in een gebed en gebood hem naar Siena te gaan.
Daar besloot hij toe te treden tot de dienaren van Maria der Servieten.
Het hoofd dat hem ontving was St.Philip Benizi en deze liet hem boete doen voor zijn zonden.Een van de speciale penitenties die Pellegrinus besloot te ondergaan was te staan, als het niet nodig was om te zitten.
Er wordt gezegd dat Pellegrinus dertig jaar niet gezeten heeft.
Dit had tot gevolg dat hij spataderen ontwikkelde en open wonden kreeg aan zijn onderbeen en voet.
Er werd zelfs gesuggereerd dat er sprake was van kanker. De zweren werden zo pijnlijk, dat doktoren hem voorbereidden om zijn voet te amputeren.

De nacht voor de operatie sleepte Pellegrinus zich naar de voet van een crucifix en bracht vele uren in gebed door. Toen hij in slaap viel kreeg hij een visioen waarin Christus zijn voet aanraakte en engelen zijn been zwachtelden. De volgende ochtend bleek zijn voet compleet geheeld.
Vanwege dit wonder wordt hij beschouwd als de beschermheilige van patiŽnten die lijden aan spataderen, kanker en andere chronische ziekten.