RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - MeppelAls parochie Heilige Drie-eenheid volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is hier te lezen.

Als parochie vinden we het zeer belangrijk dat iedereen veilig is in onze kerk of bij werkzaamheden voor onze parochie. Zowel kinderen als ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, vrouwen, mannen, kortom iedereen.

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en met groepen (al-dan-niet-kwetsbare) mensen werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

* Als parochie zorgen we er dan ook voor dat vrijwilligers een VOG hebben
        VOG = Verklaring Omtrent Gedrag

* We proberen zo zorgvuldig mogelijk onze vrijwilligers te selecteren

* Er is een landelijk Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag binnen de Rooms Katholieke Kerk

* Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een vertrouwenspersoon aangesteld
   de vertrouwenspersoon is te bereiken via:

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
06 24 955 899
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

het Meldpunt is doorgaans op werkdagen tussen
09:00 en 14:00 uur telefonisch bereikbaar
buiten de bereikbaarheidstijden kunt u altijd
de voicemail inspreken of een mail sturen

* En ook de site: Maak er een punt van


 13 april 2018

Gedragscode Pastoraat: geŽvalueerd en herzien

N.a.v. de evaluatie van de Gedragscopde Pastoraat uit 2014 hebben de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen in de afgelopen tijd een aangepaste versie opgesteld. Deze nieuwe Gedragscode Pastoraat is per 13 april 2018 van kracht. klik hier