RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
 
Kinderwoorddienst
 


kwd Geef je leven kleur

Dit jaar is het thema ‘Geef je leven kleur’. Iedereen heeft een eigen kleur. Door er te zijn geef je jouw leven en dat van een ander kleur. Tijdens de kinderwoorddienst proberen we de kinderen te vertellen welke dingen belangrijk zijn in ons leven en welke dingen niet. Aan het begin van de kinderwoorddienst schrijven we onze namen op een gekleurde bloem. Op het bord in de kerk (dat symbool staat voor de kinderwoorddienst) is een kaal landschap geschilderd. Na iedere kinderwoorddienst plakken we de gekleurde bloem op het bord. Zo komt er langzaam kleur op het bord.

kwd
Wanneer is er een kinderwoorddienst?

Iedere 1e zondag van de maand wordt er tijdens een viering een kinderwoorddienst gehouden. Dit is een kinderviering die voor kinderen tot ca. 12 jaar wordt gehouden.
Wanneer er op die 1e zondag van de maand een gezinsviering is en het kinderkoor De Stephannootjes zingt verschuift de kinderwoorddienst een week. Wanneer er een kinderwoorddienst is wordt er voor in de kerk het bord geplaatst dat hoort bij de kinderwoorddienst. Op het bord (zie naast) staat het jaarthema.


Doel van de kinderwoorddienst

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich welkom voelen in de kerk en tijdens de kinderwoorddienst. We proberen de kinderen tijdens de kinderwoorddienst de ruimte te geven om hun eigen ideeën en gedachten te ontwikkelen. Het moet een plekje zijn waar ze zich welkom voelen. Alles wat daar wordt gezegd is goed. Op deze manier kan het geloof ook bij kinderen een plaats krijgen in hun leven.


Wat doen we tijdens de kinderwoorddienst?

Tijdens de kinderwoorddienst, die ongeveer 25 minuten duurt, komen veel aspecten van een ‘echte’ viering voor. Er is een vaste indeling van deze viering zodat de kinderen herkenbaarheid en rust vinden. Van de voorganger ontvangen we een kaars. Deze kaars geeft ons warmte en inspiratie voor onze kinderwoorddienst. Dan lopen we naar een aparte ruimte waar we gezellig met elkaar kunnen zitten. We starten altijd met een namenrondje. Deze namen schrijven we op een gekleurde papieren bloem (die hoort bij het jaarthema). Daarna gaan we samen bidden, om alle drukke dingen om ons heen even niet meer te merken. Dit gebed sluit vaak aan bij het onderwerp dat die week gelezen wordt.

kinderwoorddienst

H. (Hanneke) Hultink
A. (Annemieke) Gras

Vervolgens gaan we luisteren naar een verhaal dat past bij de lezingen van deze week. Samen praten we hierover en daarna doen we een activiteit. Dit kan zijn in de vorm van een werkje dat we samen maken, een kleurplaat of een puzzel (afhankelijk van de leeftijd). Tenslotte sluiten we af en overleggen we wat we de mensen in de kerk vertellen. In de kerk geven we de kaars weer terug en wordt de bloem met onze namen op het bord geplakt. Daarna mogen we altijd vertellen en laten zien wat we gedaan hebben. Als er werkjes zijn gemaakt worden die op de achterkant van het bord geplakt, zo kan iedereen later nog even kijken wat we gemaakt hebben en waar we het over gehad hebben.

Onderstaande link geeft een korte impressie van een kinderwoorddienst