RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Archief RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - MeppelDe RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus - Meppel heeft een eigen archief.
Voor een groot deel is dit de voortzetting van het archief van de voormalige RK Parochie St.Stephanus - Meppel, die werd opgeheven bij de fusie met de parochies uit Hoogeveen en Beilen tot de RK.Parochie Heilige Drie-eenheid.


Getracht wordt om zoveel mogelijk informatie te bewaren. Het archief bevat een groot aantal boeken, parochiebladen, foto's, verslagen van de diverse werkgroepen enzovoort.


Het archief is niet openbaar, wel kan men voor vragen terecht bij de archivaris.
Het archief wordt beheerd door A. (Aad) van der Klaauw.


Vragen kunt u richten aan het volgende e-mailadres:
e-mail: aklasta(a)gmail.com *

vervang (a) door @
dit is een anti-spam maatregelEnkele schatten uit ons archief

Canonborden

Canonborden betekenis & definitie Elk van de drie al dan niet ingelijste rechtopstaande platen met gedrukte gebedsteksten, die door de celebrant niet eenvoudig uit het missaal kunnen worden gelezen. Het aantal van deze gebeden is niet voorgeschreven. Het middelste canonbord was verplicht en groter dan de andere twee. Gedurende de dienst staan ze op het altaar, daarbuiten zijn ze opgeborgen onder het altaarkleed of worden ze weggehaald.( www.ensie.nl)

Een deel van het St.Stephanusvuur (parochieblad) is ook online te lezen. Zie kopje Parochieblad.
Een greep uit de boekencollectie

Ikonen
Fascinatie & werkelijkheid / Konrad Onasch, Annemarie Schnieper [vert. uit het Duits: Pieter Janssens]. -Tielt : Lannoo ; Kampen : Kok, cop. 1995. – ISBN 9024224373

"De geschiedenis van de iconenkunst vanaf het ontstaan van de christelijke kunst, gevolgd door de beeldtaal, schildertechnieken en de verschillende soorten iconen."
In de handen van mensen
2000 jaar Christus in kunst en cultuur / Peter Schmidt. - Leuven : Davidsfonds, cop. 2000

Aan de hand van honderden hoogtepunten uit de schilderkunst illustreert Peter Schmidt hoe de voorstelling van Christus door de eeuwen heen veranderde.
Gebrandschilderd glas
van middeleeuwse vensters tot moderne kunst / Virginia Chieffo Raguin ; met een bijdrage van Mary Clerkin Higgins. -[Alphen aan de Rijn] : Atrium, cop. 2003

"Virginia Chieffo Raguin verkent de belangrijkste periodes waarin gebrandschilderde ramen werden gemaakt. Daarbij behandelt ze de oorsprong, de symboliek en de context van de ramen, alsmede de manier waarop ze gemaakt zijn".
De katholieke illustratie
de verkochte bruid : honderd jaartijdschriftgeschiedenis / Tijn Hottinga ; eindredactie : Daniel Valk. - Baarn : Tirion, cop. 2000

Geschiedenis van het voor katholieke lezers bedoelde gezinsweekblad, dat van 1866 tot 1968 heeft bestaan.