RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

maria Hoewel de naamgeving duidt op oudere mensen, is deze gespreksgroep beslist geen gezapige bejaardensoos. Het kan er soms stevig aan toe gaan.
In een sfeer van vertrouwen en respect voor elkaar wordt er naar ieders verhaal geluisterd.
En wie (nog) niets wil zeggen kan ook gewoon alleen maar luisteren.

                                  leer van gisteren
                                  droom van morgen
                                  maar . . . . . . leef vandaag

Weer zijn we een seizoen bij elkaar geweest. Drie groepen mannen en vrouwen uit onze geloofsgemeenschap. En we hebben zinvolle ochtenden / middagen / avonden vol ontmoeting met elkaar beleefd en gedeeld.
Niet alleen dáár werd hard “gewerkt”, ook thuis gingen we deze keer met de verschillende onderwerpen aan de slag. Door middel van een brief en een opdracht. Altijd was er voorbereiding nodig in je eigen omgeving, je ging nadenken over:

                                  aanvaard worden
                                  verdraagzaamheid
                                  geloven . . . weten of niet weten
                                  Onze Vader
                                  stilte en kwetsbaarheid

Ook interesse?
Neem gerust contact op

Contactpersoon:
A. (Annemarie) Pragt
0522 - 25 39 09

Door ziekte, ouderdom en zelfs door overlijden werd de dinsdagochtendgroep te klein. Een aantal deelnemers ging naar de maandagmiddaggroep of naar de donderdagavondgroep.

Maar we gaan door . . . . . . want we willen door.