RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
De tien geboden voor het milieu

Toelichting

Op deze pagina staan de tien geboden van paus Benedictus XVI over het milieu, die stuk voor stuk nader belicht en toegelicht door hemzelf

Waneer je op een gebod klikt,
kun je de toelichting lezenPaus Benedictus riep ons op door onze levensstijl te getuigen dat alles en iedereen is geschapen om God eer te bewijzen. Hierin onderscheidt de Kerk zich van de seculiere milieubeweging.
Het is God die centraal staat, niet de mens. En het is Gods liefde die ons de moed en de hoop geeft dit probleem aan te pakken.
In zijn encycliek Laudato Si' gaat paus Franciscus verder in op dit gegeven.
Deze 10 geboden zijn niet door paus Benedictus XVI zelf zo geformuleerd. Het is een indeling die Woodeene Koenig-Bricker heeft gemaakt op basis van teksten van de paus.

1. Gebruiken, niet misbruiken
De mens staat aan het hoofd van de schepping en moet haar overeenkomstig Gods plan op verantwoordelijke wijze beheren en gebruiken.


2. Weinig minder dan een God
De natuur is geen gebruiksobject dat kan worden gemanipuleerd en geëxploiteerd, en ook geen absolute waarde die boven de menselijke waardigheid staat.


3. Eén voor allen, allen voor één
Het is een gezamenlijke plicht het milieu te respecteren als een collectief bezit, bestemd voor de huidige en de toekomstige generaties.


4. Het is geen ‘brave new world’
Bij milieuproblemen gaan ethiek en menselijke waardigheid boven techniek.


5. Gaia is geen god
De natuur is niet goddelijk en zo lang de schepping en de natuurlijke orde worden gerespecteerd, is menselijk ingrijpen goed.


6. Vooruitgang tot welke prijs?
Economisch en ecologisch beleid moeten op elkaar afgestemd worden. Naast de economische zijn ook de ecologische kosten van belang.


7. Stromen als een rivier
Het stoppen van de wereldwijde armoede vraagt eerlijke verdeling van alle grondstoffen.

8. We zitten in hetzelfde schuitje
Het recht op een veilige en schone leefomgeving moet door wereldwijde samenwerking en internationale akkoorden beschermd worden.


9. Discipline is niet een vies woord
Milieubescherming vereist een andere levensstijl. We moeten ons afkeren van consumentisme en productiemethoden nastreven die de natuurlijke orde respecteren en waarmee we kunnen voorzien in de basisbehoeften van alle levende wezens.


10. Alles is gegeven
Milieuvraagstukken vragen om een spiritueel antwoord, geïnspireerd door het geloof dat de schepping een geschenk van God is. De mens is God dankbaar voor de schepping.
Teksten met toestemming overgenomen van https://diakenpiertolsma.com/